info@laukodarzelis.lt +370 611 22224

Ugdymas

Misija

Ugdyti asmenybę darnoje su savimi, artimaisiais ir supančiu pasauliu.

Vizija

Ugdymo lauke lyderiai, besirūpinantys vaikų kūnu, protu, dvasia ir nuolatiniu jų augimu.

Vertybės

Meilė. Šeima. Sveikata.

Lūkesčiai

Sveikas vaikas. Kuriantis vaikas. Orus vaikas. Bendradarbiaujantis vaikas. Smalsus vaikas.

Prioritetai

Ugdymas lauke. Vaiko poreikiai. Patyriminis mokymasis.

Ugdymo principai

 • Žmogiškumas. Besąlygiška pagarba vaikui kaip asmenybei, kuri yra lygiavertė ugdytojui ir kitiems ugdymo proceso dalyviams, galinti laisvai išreikšti savo nuomonę, turinti teisę būti išklausyta ir suprasta.
 • Individualumas. Atsižvelgiama į kiekvieno vaiko patirtį, socialinę, kultūrinę aplinką, jo ugdymosi poreikius ir galimybes, interesus, pažinimo stilių, temperamentą, prireikus – specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Bendruomeniškumas. Ugdymas grindžiamas žmogiškosiomis, tautinėmis ir pilietinėmis vertybėmis, orientuotas į vaiko socialinių, kultūrinių kompetencijų plėtojimą, tolerancijos ugdymą per pasaulio pažinimą. Mokoma bendradarbiauti, suprasti, paskatinti, pasitikėti.
 • Vientisumas. Siekiama vientiso fizinės, emocinės, socialinės ir pažinimo sričių plėtojimo, vadovaujantis visuminiu požiūriu į vaiką. Remiamasi integraliu kompetencijų ugdymu.

Metodai

 • Laisvieji žaidimai – vaiko ar ugdytojo inicijuota, spontaniška arba suplanuota veikla, kurią, pagal poreikį, ugdytojas papildo idėjomis ar priemonėmis.
 • Projektinė veikla – procesas, kuris gali prasidėti ugdytojų, aplinkos ar pačių vaikų iniciatyva su tikslu daugiau sužinoti apie tą temą ar veiklą, kuri sudomino.

Priemonės

 • Gamta. Veikiame ten, kur daug žalumos ir gyvybės – natūralūs miškai, pievos, upė, šlaitai, seni ąžuolai ar obelų sodai, įvairiausi augalai ir gyvūnai. Esame parke ar draustinyje, nuošaliau miesto šurmulio, todėl čia švaresnis oras ir mažiau užteršta aplinka. Kraštovaizdį paprastai praturtina senovės palikimas. Vaikai tokioje aplinkoje auga išmanesni, sveikesni, ramesni, kūrybingesni, lengviau bendraujantys, geriau pažįsta gamtą ir savo kraštą, išmoksta tausoti ir saugiai elgtis.
 • Stichijosesminė ugdymo aplinkos dalis, kartu ir priemonė. Sudarome galimybes vaikams patirti pagrindinius elementus – vandenį, žemę, orą, ugnį ir erdvę – įvairiame  ugdymo kontekste ir įvairiomis formomis, kurios kinta natūraliai, priklausomai nuo metų laiko, arba dirbtinai eksperimentų metu.
 • Tradicinės ugdymo priemonės – gali būti lengvai panaudotos ugdant vaikus lauke. Kuo didesnė priemonių įvairovė, kuo įvairesni tradicinių priemonių pritaikymo būdai, tuo vaikai įgys platesnį spektrą patirčių ir mąstys išradingiau, išmoks būti lankstūs;
 • Natūralios priemonės. Priemonių žaidimams prisirenkame arba pasigaminame patys iš supančios gamtos. Naudojame medžiagas, kurios draugiškos aplinkai ir žmogaus sveikatai. Lapai, akmenys, šakelės ir kitos gamtinės priemonės visada yra šalia, nuolat atsinaujina, panaudojamos įvairiopai ir daug kartų.
 • Įrankiai. Žaidžiame ir darbuojamės naudodamiesi buitiniais įrankiais – peiliukais, pjūklais, kastuvais… Užsiėmimus paįvairiname virvių karstyklėmis, hamakais ir panašia įranga. Siekiame naudoti turimas priemones saikingai ir kūrybiškai.
 • Antrinės žaliavos. Atliekas rūšiuojame ir jas panaudojame ugdymo tikslais: įvairiems projektams, meno kūriniams ar naujiems lauko įrengimams. Taip mažieji pratinami mąstyti tvariai – saugoti bei puoselėti mus supančią aplinką.

Dienos ritmas

Laikas Veikla
08:00 Pasitikimas
09:15 Pusryčiai ir ryto ratas
09:30 Ugdomoji veikla
10:30 Priešpiečiai
11:00 Ugdomoji veikla
12:15 Pietūs
13:00 Poilsis
15:45 Pavakariai
16:30 Laisvi žaidimai
18:00 Atsisveikinimas

Savaitės ritmas

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Veiklos orientavimas iki pietų Darbas (aplinkos vystymo projektai) Sportas (sporto šakos) Kelionės (ekskursijos) Menas (muzika, šokis, vaidyba, vizualinė raiška) Maisto gaminimas (tradicinė ir pasaulio virtuvės)
Prioritetai Bendravimas, bendradarbiavimas Fizinis aktyvumas Smalsumas Kūrybiškumas Bendravimas, bendradarbiavimas

Metų ritmas

 • Rudens sezonas: rugsėjis, spalis, lapkritis;
  • Rugsėjo 29 d. – derliaus šventė
  • Spalio 4 d. – pasaulinė gyvūnijos diena
  • Lapkričio 1 d. – Vėlinės
 • Žiemos sezonas: gruodis, sausis, vasaris;
  • Gruodžio 24-26 d. – šv. Kalėdos
  • Sausio 18 d. – pasaulinė sniego diena
  • Vasario ? d.  (slenkanti data) – Užgavėnės
 • Pavasario sezonas: kovas, balandis, gegužė;
  • Kovo ? d. (slenkanti data) – šv. Velykos
  • Balandžio 22 d. – pasaulinė Žemės diena ir 24 d. Lauko darželio gimtadienis
  • Gegužės ? d. (pirmasis sekmadienis) – Motinos diena
  • Gegužės 15 d. – tarptautinė šeimos diena
 • Vasaros sezonas: birželis, liepa, rugpjūtis.
  • Birželio ? d. (pirmasis sekmadienis) – Tėvo diena
  • Birželio 24 d. – Rasos (Joninės)
  • Liepos 29 d. – tarptautinė purvo diena
  • Rugpjūčio 15 d. – Žolinė