fbpx
a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us
Image Alt
  /  Projektas-1

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS LAUKO PEDAGOGIKOS SRITYJE

Dotacijos gavėjas: VšĮ Lauko darželis
Nacionalinė agentūra: Švietimo mainų paramos fondas
Programa: „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo (KA1) bendrojo ugdymo sektoriaus mobilumo projektas
Projekto Nr. 2017-LT01-KA101-034856
Projekto pavadinimas: Ikimokyklinio ugdymo pedagogų kvalifikacijos kėlimas lauko pedagogikos srityje
Projekto pradžia: 01-07-2017
Projekto pabaiga: 30-06-2018
Projekto trukmė: 12 mėnesių

PROJEKTO SANTRAUKA

VšĮ Lauko darželis – pirmasis Lietuvoje atsiradęs tokio pobūdžio darželis (įkurtas 2014 m.). Lauko darželis susiduria su kvalifikuotų lauko pedagogikos specialistų trūkumu. Lietuvoje nėra mokymo įstaigos ar organizacijos, kuri ruoštų tokius specialistus, todėl žmogiškieji ištekliai pasirenkami pagal kitus kriterijus ir tuomet jie yra apmokomi lauko pedagogikos principų, kuriais pasidalina pati
VšĮ Lauko darželio organizacija. Ugdomų vaikų daroma teigiama pažanga, raida ir atitinkami jai pasiekimai yra svarbiausias švietimo reformos tikslas. Taigi nepaneigiama, kad naujovės ir planinga kaita diegiamos tam, kad būtų pastebimas kokybiškas ugdymo turinys, o kartu ir ugdomų vaikų pažanga. VšĮ Lauko darželio organizacijos, o kartu ir auklėtojų pareiga – užtikrinti, skatinti ir gerinti vaikų pasiekimus, todėl VšĮ Lauko darželio auklėtojų dalyvavimas Tarptautiniuose lauko pedagogikos mokymuose yra itin svarbus strategiškai ir turi lemiamos įtakos ugdymo turinio kokybei bei viso darželio europinės plėtros pokyčiams.

Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti vaikų ugdymo kokybę VšĮ Lauko darželyje, remiantis lauko pedagogikos principais. Šiam tikslui pasiekti nuspręsta kelti pedagogų kvalifikaciją siunčiant juos į specializuotus visoje Europoje pripažįstamus ir vertinamus tarptautinius “Forest school” asociacijos mokymus – “Outdoor learning” (tarptautiniai lauko pedagogikos mokymai). “Outdoor learning” mokymai truks metus laiko, kurių pabaigoje projekto dalyviai taps kvalifikuotais (3 lygio iš 4 galimų) ugdymo lauke specialistais.

Šio projekto metu ketinama išsiųsti 8 “Lauko darželio” darbuotojus (7 pedagoginio ir 1 administracinio personalo) į Forest School Tarptautinius lauko pedagogikos mokymus (Outdoor learning) . Šie 8 organizacijos darbuotojai dalyvaus dviejose skirtingose mobilumo veiklose. Kadangi darželis yra įkurtas tik 2014 metais, tai auganti ir besimokanti organizacija, taigi darbuotojų patirtis dar nėra labai didelė. VšĮ Lauko darželio vadovas (administracinis personalas) skatina inovacijas ir tarptautiškumą lauko pedagogikos srityje švietimo ir mokymo įstaigų lygiu organizuodamas lauko pedagogikos mokymus, taip pat yra organizavęs vizitus bei vykęs į kitų šalių lauko darželius semtis patirties kuriant pirmąjį tokio tipo lauko darželį Lietuvoje. Darželio auklėtojai (pedagoginis personalas) yra išklausę lauko pedagogikos mokymus Lietuvoje, ir tik keli iš jų yra dalyvavę keliuose darbo stebėjimo vizituose užsienio valstybėse.

Tarptautiniai “Outdoor learning” mokymai truks metus laiko, kurių pabaigoje projekto dalyviai taps akredituotais ugdymo lauke specialistais (įgis 3 ugdymo lauke lyderio kvalifikacijos lygį). Šie tarptautiniai mokymai vyks trimis etapais:
1) 5 dienų trukmės įžanginiai tarptautiniai lauko pedagogikos mokymai Jungtinėje Karalystėje (1 mobilumo veikla, 8 diplomai);
2) 6 mėn. trukmės namų darbų atlikimas Lietuvoje ir pasiruošimas akreditacijai (96 val. “portfolio” ruošimas);
3) 5 dienų trukmės tarptautiniai lauko pedagogikos įvertinimo mokymai Jungtinėje Karalystėje (2 mobilumo veikla, akreditacija).

Projekto dalyviai mokymų metu:
1) įgis visišką suvokimą apie vaikų ugdymo ir vystymo lauke potencialą bei kaip tinkamai išnaudoti natūralias gamtos išteklių priemones gerinant vaikų mokymosi rezultatus;
2) įgis žinių apie užsiėmimų ir programų su vaikais tinkamą planavimą, kuris duotų didžiausia naudą kokybiškam vaikų ugdymui;
3) suvoks apie geriausių mokymo metodų taikymą vaikams gamtinėje, natūralioje aplinkoje;
4) įgis žinių apie vaikų mokymo būdus, kurie labiausiai skatina tausoti aplinką (vaiko ugdymas darnioje aplinkoje);
5) įgis žinių apie naujausius pasaulyje atliktus tyrimus lauko pedagogikos srityje, bei supažindins su jų rezultatais, kurie turės tiesioginį poveikį ugdymo lauke kokybei;
6) įgis žinių, kaip įvertinti supančius aplinkos poveikius pagal sukurtą vaikų ugdymo programą;
7) įgis patirties atliekant rizikos vertinimą ugdant vaikus lauke, bei bus supažindinti su metodais, kurie padės įvertinti vaikų sveikatos gerinimą mokymosi metu.

Dalyvavimas tarptautiniuose lauko pedagogikos mokymuose VšĮ “Lauko darželio” auklėtiniams turės šį poveikį:
– pagerės lauko pedagogikos ugdymo kokybė ir tai turės didelės teigiamos įtakos vaiko vystymosi raidai;
– ištobulinti lauko pedagogikos metodai tikslingai orientuosis į vaikų asmeninio tobulėjimo, pasitikėjimo savimi, mokymosi rezultatų gerinimą bei kasdienio pažinimo džiaugsmo atradimą;
– patobulintas “Lauko darželio” palankus mokymuisi ir sveikai vaikų raidai mikroklimatas, kurio tikslas – leisti vaikamas pasijusti dar saugesniais, svarbesniais, sveikesniais;
– inovacijų pritaikymas kūrybiškai, pažinimui palankiai aplinkai “Lauko darželyje”;
– naujų idėjų skatinimas ugdys kūrybingus, tausojančius aplinką ir sąmoningus piliečius visuomenėje.

sveiki

Susipažinkime!

Kviečiame atvykti į svečius

Gimtadienis lauke!

Švęskite gimtadienius ir kitas šventes pas mus.

Lauko akademija

Kviečiame mokytis!

    SUŽINOKITE MŪSŲ NAUJIENAS!

    Gaukite informaciją apie artėjančius mūsų mokamus ir nemokamus renginius bei kitą įdomią informaciją apie mūsų veiklas lauke:)

    Sekite mūsų nuotykius!

    Pamatykite kaip gyvename. Prisijunkite prie mūsų Facebook @Lauko darželis